Célok, Eredmények

pic_0013Évek óta vannak sikeres rendezvényeink. Hagyományos valamint egyéb képzõ- és iparmûvészeti technikákat felsorakoztató mûhelyeket tervezünk és valósítunk meg a gyermekek életkori sajátosságaihoz mérten. Mivel általában egy-egy foglalkozáson különbözõ korú gyermekek vannak jelen, egymást is tudják segíteni. A mûhelyekben alkalmazott képzõ- és iparmûvészeti technikák jól kiegészítik egymást, amely jó lehetõség a közös témán felül az anyagok összedolgozására, kombinációjára is. Pl.: bõr-fém, papír-textil, stb. tehát a gyerekek számára érthetõbbé, kézzelfoghatóbbá teszi a feldolgozandó témára alkalmazott különbözõ kézmûves technikák egymásra gyakorolt hatását. A gyermekek így összetettebb, sokszínûbb ismeretekre tesznek szert. Az elkészített tárgy hazavihetõ, és otthon is folytatható az alkotómunka. A megvalósításban részt vesznek: a Szentpéteri József Ötvös Iparmûvészeti Stúdió kézmûves oktatói, drámapedagógusai. A rendszeresen (egy egész napos játszóház, négy kézmûves mûhellyel és a hozzá tartozó drámajátékkal, tánccal vagy zenekarral) megrendezett játszóházainkon kívül, szeretnénk egész évben használható saját alkotómûhelyt mûködtetni. Egyesületünk tagjainak minden erõfeszítése ellenére sem lehetséges a havi egyszeri játszóházakon, az egyes alkotási technikák, eljárások szakmailag kimerítõ ismeretét átadni. Mûhelyeinket egész évben kihasználnánk, a tanulmányi idõszak alatt mûhelyfoglalkozásokat szerveznénk, a nyári szünetben pedig lehetõséget biztosítanánk az érdeklõdõknek az alkotásra, napközi rendszerû oktatás keretében.

Mûhelyfoglalkozásainkat szakkörszerûen mûködtetnénk, tehát az egyes alkotók (övös, bõrmíves, játékkészítõ, textil, stb. mûhelyek vezetõi) a hét egy-egy napján foglalkoznának a gyermekekkel és az ifjúsági korosztállyal. Ez a mûködési forma azon kívül, hogy lehetõséget teremt az elmélyült munkára, hiánypótlása is egyben az általános- és középiskolákból egyre inkább kiszoruló mûvészeti oktatásnak. A mûhelymunkálatok során lehetõség nyílik általában a vizuális nevelésre, a vizuális gondolkodási- és alkotási képességek fejlesztésére, a manuális-, szociális-, és kommunikációs készségek fejlesztésére. A program biztosítja a rendszeres egymásra épülõ mûhelymunkát, így a résztvevõk gondolkodhatnak a következõ megvalósítandó témáról és technikáról.

pic_0014Stúdiónk eredményes munkáját a következõk támasztják alá:

 • “Szivárvány 94” Nemzetközi Képzés Iparmûvészeti Pályázat arany és bronz diploma
 • Eredményes részvétel az Országos Diákbiennálékon
 • A vizuális hónap keretében megrendezett iparmûvészeti pályázaton való tanár-diák együttes szereplése, kiállítása
 • “A honfoglaló magyarok nyomában” címû kerületi képzõmûvész pályázaton elért elsõ helyezés
 • Az I. Tabáni Diákfesztivál III. helyezése
 • A II. Tabáni Diákfesztivál különdíja
 • A III. Tabáni Diákfesztivál kézmûves kategória I díja
 • Az V. Fõvárosi Képzõ- és Iparmûvészeti Diák Biennále iparmûvészeti kategória I. díja
 • A VI. és VII. Fõvárosi Képzõ- és Iparmûvészeti Diák Biennálén elért eredményes szereplés
 • Diákalkotók I Országos Tûzzománc Kiállításának 8-12 és 12-14 éves korcsoport ékszerdíja
 • A Nemzetközi Suli expón való kiállítás sikere
 • “Az Európai Magyarország” Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Kiállításon részvétel
 • Diákalkotók II. Országos Tûzzománc Biennálén elért eredményes részvétel
 • XII. ker.-i Mûvelõdési Központban havi rendszerséggel megrendezett játszóházi foglalkozások
 • az I. és II. Oszágos- és Regionális, Kézmûves Gyerekek találkozója, (helyszíne a XII. ker.-i Mûvelõdési. Központ)
 • A Szentpéteri Alkotómûhely bemutatkozó kiállítása a “Nyitott mûhelyben”
 • Sikeres karácsonyi rendezvénysorozat az Árkád Üzletközpontban rendezett játszóházi foglalkozások (a rendezvénysorozat 16 kézmûves részvételével, másfél hónapon keresztül napi 2x5 órában folyt.),
 • Tanár-diák alkotások kiállítása a (Monostorapáti, Talijándörögd)
 • Rendezvénysorozat a Kapolcsi Mûvészetek Völgyében
 • Munkánkra felfigyelt a Magyar Rádió Kulturális Osztálya, helyi és országos lapok, az Omnikolor helyi Tv is.
 • 2011-ben kiállítás a MOM Kultúrális Központban, 2012-ben kiállítás az Országos Idegennyelvű Könyvtárban, 2013-ban kiállítás Gyergyószentmiklóson a III. Művészeti Fesztiválon.
 • Különbözõ komplex mûvészeti táborainkon az ötvösmûvészet mellett kiegészítõ technikákkal is megismerkedhettek a résztvevõk (kosárfonás, nemezelés, stb.).

Eddigi mûvésztelepeink:

 • 1992. Sárospatak — Õskortól a rómaiakig
 • 1993. Zebegény — Õsmagyarok élete a honfoglaláskorig
 • 1995. Kincsesbánya — Árpádkor történelme
 • 1996. Kincsesbánya — Honfoglaló család élete — Millecentenárium
 • 1999. Jakabszállás — Szabadságharc toborzó
 • 2001. Óbudavár — Államalapítás — Millennium
 • 2002. Egyházaskozár –Magyar népmese
 • 2003. Monostorapáti - továbbképzés
 • 2016. Budapest, nyári kézműves napközis tábor.

pic_0015