Stúdió

Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió Egyesülete

Székhelye és levelezési címe: 1124. Budapest Ormódi utca 15/a T: 06 1 201 7801

A Stúdió vezetője: Borosnyay Klára 06 20 534 1563

pic_0021

A Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió képzésének·célja·a közösségformálás, meghatározott képzés a tehetségek kibontakoztatásához a szabadidő hasznos eltöltése. a régi míves kézműves mesterség felelevenítése, hagyományőrzés, az egyedi tervezés és kivitelezés, a különböző iparművészeti technikák (cizellálás, felhúzás, forrasztás, tűzzománcozás, foglalás) szakszerű elsajátítása. az ötvösség művészettörténetének tanítása az őskortól, napjainkig.

E kulturális cél érdekében felvállalja a gyermekek nevelését, oktatását, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, a gyermek és ifjúságvédelmet.

A Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió·önerőből fejleszti műhelyét, pályázatokból fedezi anyag és eszköz igényét. (ehhez sok segítséget kapott eddig a Szabadművelődési Alapítványtól, az MKM-tól, a Magyar Kulturális Alap Közművelődési és Iparművészeti Szakkollégiumától, a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságától, Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága, az ISM, GYIA, a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácstól.)

Tag lehet·iparművész, képzőművész, művészettörténész, népművész, zenész, színész, pedagógus, régész, minden olyan művészeti tevékenységet folytató személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a művészeti egyesület munkájában.

A Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió Egyesületének nem magyar állampolgár is tagja lehet amennyiben az egyesület szellemében tevékenykedik, annak céljait, alapszabályát elfogadja és azok megvalósításában részt kíván venni.

Az egyesület tagjai művészként, kézművesként, pedagógusként, gyermekvédelmi szakemberként a kultúra iránti elhivatottságukból fakadóan 1986 óta foglalkoznak gyermekekkel,·nonprofit·tevékenységként. Pedagógusként egyéb prevenciós tevékenységet is folytattunk, pl.: öten közülünk részt vettek az elmúlt évtizedben 6 évig jól működő VITA Egyesület táborainak, rendezvények lebonyolításában, amely ezen időszakban kiépített monitoring rendszerével több, mint száz szociálisan hátrányos helyzetű gyermek évközi és nyári szüneti életét segítette és követte nyomon. Ezen tevékenységekből okulva látjuk e program kettős hasznát: a kultúra terjesztését és a gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítését. Országos tárlatokon, kiállításokon veszünk részt, iránymutatással segítjük a pályaválasztást.

Szeretettel várjuk támogatóinkat - legyen az természetbeni vagy anyagi segítség - a rendezvényeink lebonyolításához (szállítás, reklám, kulturális média, helyszín, szervezés, díjak felajánlása, felajánlott anyagok-eszközök biztosítása, továbbajánlás).

Csere-bere bőrze (különféle anyagok, szolgáltatások) aktuális rendezvényeinken, vásárainkon, email-en.